Coaching (harde kern) risico jongeren & ex gedetineerden

Trajectbegeleiding aan jongeren in moeilijk bereikbare doelgroepen.

De gemeentes en andere instanties, kennen vaak een doelgroep, die moeilijk te bereiken is voor de reguliere instanties. Deze jongeren hebben vaak een scala aan problemen, zoals justitie verleden, psychische, alcohol en drugs problematiek, ze krijgen vanuit de thuissituatie weinig steun en structuur en zoeken vaak aansluiting bij (overlast gevende)jeugd / criminele groepen op straat.

DHC sterk door ervaring , is het afgelopen jaar zeer actief geweest in een aantal gemeentes, binnen een zeer problematisch jeugd / criminele groep. Daarin is gebleken dat Niel met zijn unieke aanpak deze jongere / jeugdvolwassenen niet alleen bereikt, maar ook aanspreekt, hen respect en discipline bijbrengt en hen weet te motiveren om andere keuzes te maken, gericht op een andere toekomst.

Unieke aanpak:

Specifiek richt de aanpak zich op contact leggen met de doelgroep, die nu via de reguliere weg niet (goed) in beeld komen. De jongere wordt individueel begeleid of groepstraining. DHC-Coaching maakt contact in de groep, op straat, in de wijk en op locatie, bijv. thuis, sportschool, wijkcentrum.

Aantal doelen van het traject:

Dat de jongeren / jeugdvolwassenen weer “bereikbaar” zijn voor de omgeving

Werken aan positieve gedragsverandering en vaardigheden aanleren

Motiveren om weer aan hun eigen toekomst te werken

Coaching en weerbaar maken, tegen terugval criminaliteit en oud gedrag

Toeleiden naar reguliere hulpverlening en trajecten, die hen verder kunnen helpen (werk, scholing, zorg etc.)

Dat de jongere weer vertrouwen krijgt, in de reguliere instanties en de band versterken.