Always survive & victory training

Voor wie:
Voor jongeren/ jongvolwassenen vanaf 12 jaar die o.a. willen leren:
*Steviger in hun schoenen te staan
*Beter om te gaan met agressie of verdriet
*Leren omgaan met groepsdruk, pestgedrag of conflict
*Beter om te gaan met gezag ouders , leraren en belangrijke anderen
* Aanleren en /of versterken van respect, discipline en goede normen en waarden

Hoe werkt het:
In een intake gesprek met de jongere en zijn/haar ouders/ begeleider van instantie, wordt besproken aan welke doelen gewerkt moet worden.De training zelf vind plaats op een outdoor/ of indoor locatie .

De training bevat o.a

* Rollenspellen (Omgaan met pestgedrag,conflicten, groepsdruk etc…)

* Old school fitness

* Agressie beheersing/ zelfverdediging technieken.

* Sport en bewegingsoefeningen

Een 1 – op 1 trainingssessie duurt anderhalf uur. Afhankelijk van de doelen kunnen 1 tot maximaal 5 sessies plaatsvinden.Na de training vind een evaluatie plaats met de jongere of zijn/haar ouders.

Groepstraining is ook mogelijk en kan bijvoorbeeld plaatsvinden op aanvraag. Naast bovenstaande doelen wordt in een groepstraining ook gekeken naar en gewerkt aan hierarchie in de groep en word prosociaal gedrag gestimuleerd.

In geval er hulpverlening aanwezig is in het gezin, wordt de hulpverlener betrokken bij intake en evaluatie.

Aanmelden kan door contact te leggen met de trainer:  Niel Brinkhuis