Home

“Ik ken als ervaringsdeskundige de criminele wereld, als geen ander. ik wil de jongeren behoeden voor een criminele carrière, het verkeerde pad. Ik heb een natuurlijk overwicht op risicojongeren en een krachtige, rustige uitstraling”

Ik ben als ervaringsdeskundige-coach werkzaam en mijn werkzaamheden bestaan voornamelijk uit preventie werkzaamheden m.b.t. criminaliteit. Onlangs heb ik op geheel eigen kracht een bureau opgezet waar men terecht kan met diverse vraagstukken, mijn expertise uit zich voornamelijk in mijn kennis rondom criminaliteit, groepsdynamica en in het herstel proces…

Lees meer